علیزاده: مافیایی در سازمان حفظ نباتات، سموم غیراستاندارد به کشور وارد کرده است

علیزاده: مافیایی در سازمان حفظ نباتات، سموم غیراستاندارد به کشور وارد کرده است

محسن علیزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: طی یکی دو هفته گذشته شاهد بودیم که از واردات محصولات کشاورزی ما به خیلی از کشورهای همسایه جلوگیری شده است. علت آن را این گونه اعلام کردند که باقیمانده سموم و نیترات در محصولات صادراتی از حد استانداردهای جهانی بالاتر بوده و همین موضوع باعث

تبلیغات متنی