محسن تنابنده اگر کشتی می‌گرفت قهرمان بزرگی می‌شد!

محسن تنابنده اگر کشتی می‌گرفت قهرمان بزرگی می‌شد!

به گزارش ایسنا، هادی عامل، گزارشگر کشتی، و منصور برزگر، کشتی‌گیر، با حضور در تلویزیون خاطرات خود را مرور کردند. هادی عامل در معرفی خود گفت: “۱۰ مرداد ۱۳۳۴ در بیمارستان امام رضا مشهد به دنیا آمدم. ما ۱۰ فرزند هستیم؛ پنج برادر و پنج خواهر. فرزند اولِ خانواده هستم. پدرم دبیر ادبیات بود. سال ۱۳۴۲