آزمایشگاه مکانیک خاک به جمع صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی پیوست

آزمایشگاه مکانیک خاک به جمع صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی پیوست

به گزارش خبرگزاری به نقل از شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، مجید کیانپور با اشاره به اینکه امسال در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک سال ورود به بازارهای جدید و صدور خدمات فنی و مهندسی نام‌گذاری شده است، گفت: تلاش برای حضور در بازارهای بین‌المللی، بالاخص کشورهای همسایه و منطقه به طور جدی

تبلیغات متنی