مجمع عمومی کمیته ملی المپیک آغاز شد

مجمع عمومی کمیته ملی المپیک آغاز شد

به گزارش ایسنا، مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در آکادمی ملی المپیک آغاز شد. در این مجمع رضا صالحی امیری، حمید سجادی وزیر ورزش و روسای فدراسیون‌ها حضور  دارند. در این مجمع قرار است عملکرد سال ۹۹ کمیته ملی المپیک تایید شود. همچنین سپس آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات و تاریخ برگزاری انتخابات به تصویب