مجمع کمیته ملی المپیک - برگزیده ها
مجمع عمومی کمیته ملی المپیک آغاز شد 17 اسفند 1400

مجمع عمومی کمیته ملی المپیک آغاز شد

به گزارش ایسنا، مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در آکادمی ملی المپیک آغاز شد. در این مجمع رضا صالحی امیری، حمید سجادی وزیر ورزش و روسای فدراسیون‌ها حضور  دارند. در این مجمع قرار است عملکرد سال ۹۹ کمیته ملی المپیک تایید شود. همچنین سپس آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات و تاریخ برگزاری انتخابات به تصویب […]