۹۰۰ هزار واحد خالی در کشور متعلق به بانک‌ها

۹۰۰ هزار واحد خالی در کشور متعلق به بانک‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا غزنوی امروز در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته جهانی کارآفرینی (۲۴ تا ۳۰ آبان‌ماه) اظهار کرد: قوانین مناسبی برای حمایت از پیشران‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ که در تولید ثروت در کشور موثرند وجود ندارد. مشکل تا آنجاست که حتی وقتی از پیشران‌های اقتصادی در کمیسیون صنایع و