طباطبایی: برخی سبک‌ها دنبال اهداف خاص بودند/ پولادگر: تعدد سبک در کاراته مصیبت است

طباطبایی: برخی سبک‌ها دنبال اهداف خاص بودند/ پولادگر: تعدد سبک در کاراته مصیبت است

به گزارش ایسنا، مجمع عمومی فدراسیون کاراته به ریاست سیدمحمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و با حضور سیدحسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته، کیکاوس سعیدی سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک، آرش فرهادیان سرپرست دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی، محسن آشوری سرپرست نایب رئیسی و وحید مومنی دبیر فدراسیون برگزار

تبلیغات متنی