وقتی مدیران به‌دنبال اجرای بازیگران هستند/ این آفت را قیچی کنید

وقتی مدیران به‌دنبال اجرای بازیگران هستند/ این آفت را قیچی کنید

علی میرمیرانی مجری، برنامه ساز و نویسنده با اشاره به برنامه‌های گفتگومحور این روزهای تلویزیون و آسیب‌شناسی آن‌ها به خبرنگار مهر بیان کرد: من امیدوارم با تغییر و تحولاتی که احتمالاً با تغییر رییس جدید صداوسیما در تلویزیون رخ می‌دهد برنامه‌های گفتگومحور و تاک شوها هم سر و سامان بگیرد چون خیلی وضعیت بدی دارد

تبلیغات متنی