بیشترین جرائم سایبری در تهران چیست؟

بیشترین جرائم سایبری در تهران چیست؟

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وقوع جرائم سایبری در کشور گفت: متاسفانه باید بگویم که یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع جرائم سایبری به خصوص برای شهروندان عدم آگاهی و کم اطلاعی آنان از نحوه حضور در فضای مجازی و استفاده از امکانات این فضا است و مجرمان سایبری نیز با سوءاستفاده