معرفی هیات انتخاب و داوری بخش مستند بلند «فیلم فجر»

معرفی هیات انتخاب و داوری بخش مستند بلند «فیلم فجر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، با حکم مجتبی امینی دبیر چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، سعید رشتیان، سیاوش سرمدی، محمد شکیبانیا، مهناز مظاهری و مهدی نقویان به عنوان اعضای هیات انتخاب و داوری بخش «مستند بلند» جشنواره چهل و دوم