عوارض و فواید قرص متفورمین چیست؟

عوارض و فواید قرص متفورمین چیست؟

عوارض و فواید قرص متفورمین چیست؟ مادربزرگ من از آن آدم‌هایی بود که وزن زیادی داشت. برای همین چندباری که برای خرید داروهایش به داروخانه ‌رفتم متوجه شدم که قرص متفورمین هم به لیست خریدش اضافه کرده است. عوارض قرص متفورمین برای لاغری مادربزرگ را چند روزی زمین‌گیر کرد و شاخک‌های ما هم حسابی تیز