متانول مرک

متانول مرک

متانول مرک یک نوع الکل الیافراز (با فرمول شیمیایی CH3OH) است که به عنوان الکل چند آلیفاتیک استوانه‌ای با کاربن یک است. متانول به طور عمده از فرآیند گاز سنتز یا تبدیل گاز به مایع به دست می‌آید. متانول یک ماده بی‌رنگ، بی‌بو و قابل اشتعال است.