تنها دختر شطرنج‌باز اعزامی به بازیهای آسیایی: هیچ حمایتی از ما نمی‌شود

تنها دختر شطرنج‌باز اعزامی به بازیهای آسیایی: هیچ حمایتی از ما نمی‌شود

مبینا علی‌نسب در گفت‌وگو با ایسنا در مورد شرایط آماده‌سازی‌اش برای حضور در بازی‌های آسیایی هانگژو اظهار کرد: مربی شخصی دارم و با آقای گلی‌زاده و آقای ایدنی برای حضور در بازی‌های آسیایی تمرین می‌کنم. من فقط در بخش رپید بازی‌های آسیایی مسابقه می‌دهم چون بخش استاندارد تیمی است و متاسفانه تیم زنان به بازی‌های

تبلیغات متنی