۶ سال پس از غوغای فساد در فوتبال؛ هیاهو برای هیچ؟

۶ سال پس از غوغای فساد در فوتبال؛ هیاهو برای هیچ؟

به گزارش ایسنا، سال ۹۴ بود که غوغایی در رابطه با پرونده فساد در فوتبال ایجاد شد و صحبت از این فساد نقل محافل شده بود و همگی بر این باور بودند که این بار قرار است به شکل جدی با مقوله فساد در ورزش و به ویژه فوتبال ایران برخورد شود؛ ‌حال اما با گذشت

تبلیغات متنی