«سوره سیمرغ» درباره هنر و روایت بومی انقلاب اسلامی منتشر شد

«سوره سیمرغ» درباره هنر و روایت بومی انقلاب اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجله «سوره سیمرغ» به عنوان ضمیمه ماهنامه سوره درباره هنر و روایت بومی انقلاب اسلامی و در بخش‌های تجربه، روایت، راهبرد، ایده و داستان به تازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است. در اهمیت رأی و رؤیت رؤیا از مطالب منتشره بخش سرمقاله، این نهضت «ثبت و تدوین» است،