بوکسور کوبایی با شکست پاکیائو کمربند قهرمانی را حفظ کرد

بوکسور کوبایی با شکست پاکیائو کمربند قهرمانی را حفظ کرد

به گزارش ایسنا و به نقل از استار، یوردنیس اوگاس کوبایی پس از مبارزه شدید در لاس وگاس، به پیروزی خیره کننده ای برابر قهرمان اسبق ۴۲ ساله یعنی مانی پاکیائو فیلیپینی دست یافت و عنوان قهرمانی بوکس سبک وزن جهان را حفظ کرد. این مبارزه در ۱۲ راند طول کشید و در نهایت با

تبلیغات متنی