اولین صعود زمستانی به ماناسلو پس از ۲۵ سال

اولین صعود زمستانی به ماناسلو پس از ۲۵ سال

به گزارش ایسنا، آلکس تکسیکون و کوهنوردان نپالی اولین صعود زمستانی ماناسلو را پس از ۲۵ سال انجام‌ دادند. کوهنورد اسپانیایی آلکس تکسیکون به همراه شش کوهنورد نپالی صبح روز جمعه به قله ماناسلو رسیدند.این تنها سومین صعود موفق زمستانی به این کوه  است. دو کوهنورد لهستانی برای اولین بار در ۱۲ ژانویه ۱۹۸۴ به