سازمان ملل خواستار تمرکز بر برگزاری انتخابات لیبی شد

سازمان ملل خواستار تمرکز بر برگزاری انتخابات لیبی شد

به گزارش ایسنا، استفانی ویلیامز، فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که نگرانی اصلی بعد از تعویق انتخابات ریاست جمهوری در لیبی باید بر شیوه برگزاری انتخابات متمرکز شد نه بر سرنوشت دولت موقت. ویلیامز افزود، بسیاری از لیبیایی‌ها خواهان اتمام دوره انتقالی هستند که پایانی ندارد. انتخابات لیبی

تبلیغات متنی