ادعاهای مقامات ارشد نظامی آمریکا علیه ایران

ادعاهای مقامات ارشد نظامی آمریکا علیه ایران

به گزارش ایسنا، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا و مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در سخنرانی خود در جلسه استماع مجلس سنای این کشور برای دفاع از بودجه درخواستی ارتش و وزارت دفاع که مشروح آن در وبگاه این وزارت‌خانه آمریکا منتشر شده است، به بیان ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه

تبلیغات متنی