اوردُز، عامل مرگ بی خانمان‌ها در لس آنجلس

اوردُز، عامل مرگ بی خانمان‌ها در لس آنجلس

به گزارش ایسنا، آمارهای منتشر شده در لس آنجلس نشان می دهد نزدیک به ۲۰۰۰ بی خانمان در سال اول همه گیری جان خود را از دست داده اند که افزایش ۵۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است و بیشتر ناشی از مصرف بی رویه مواد مخدر بوده است. یافته‌های منتشر شده،

تبلیغات متنی