خط و نشان غول گرجی برای رقیبان: قوی‌تر بر می‌گردم 

خط و نشان غول گرجی برای رقیبان: قوی‌تر بر می‌گردم 

به گزارش ایسنا، لاشا تالاخادزه وزنه‌بردار مطرح گرجستان موفق شد برای ششمین مرتبه عنوان قهرمانی دسته فوق سنگین جهان را به دست آورد. البته او مانند سالهای گذشته آماده نبود و برای اولین بار از سال ۲۰۱۵ تاکنون، دو وزنه خود را انداخت. حتی در دوضرب نیز شاهد این بود که من اسد از سوریه

تبلیغات متنی