راه‌اندازی ۵G در کیش برای مراسم جام جهانی فوتبال قطر

راه‌اندازی ۵G در کیش برای مراسم جام جهانی فوتبال قطر

به گزارش ایسنا، پس از مواجه با ورود نسل سوم و چهارم تلفن همراه در دنیا طی سال‌های گذشته، چند سالی است که صحبت از ۵G یا همان نسل پنجم تلفن همراه با ویژگی‌هایی مانند کاهش تأخیر، ظرفیت بالای دسترسی، قابلیت اطمینان بسیار بالا و قابلیت اتصال و ارتباط اشیاء در سطح وسیع، مطرح می‌شود.