در مورد کودک آزاری که جرم عمومی‌ است با صدای بلند حرف بزنیم!

در مورد کودک آزاری که جرم عمومی‌ است با صدای بلند حرف بزنیم!

به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: تعرض جنسی به کودکان جزو دسته جرایمی‌ست که در بسیاری کشورها سیاست تسامح صفر یا همان «zero tolerance» در مورد آن اعمال می‌شود. این سیاست بدین معناست که مواردی که در گذشته فقط واکنش و تقبیح اجتماعی را در برداشت، بعد از آن با پاسخ شدید و قاطعانه قانون

تبلیغات متنی