اختری: عراق زیر بار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نمی‌رود

اختری: عراق زیر بار عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نمی‌رود

به گزارش ایسنا، آیت‌الله محمد حسن اختری، رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ریاست جمهوری بعد از ظهر دوشنبه در نخستین جلسه کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین نهاد ریاست جمهوری در دولت سیزدهم که در ساختمان کوثر مجموعه ریاست‌جمهوری برگزار شد با تاکید بر لزوم مقابله با روند عادی سازی روابط با رژیم