واکنش نایب رئیس روئینگ آسیا به ترخیص قایق‌های مانده در گمرک

واکنش نایب رئیس روئینگ آسیا به ترخیص قایق‌های مانده در گمرک

به گزارش ایسنا، وحید مرادی در واکنش به اینکه قایق‌های خریداری شده رویینگ از شرکت چینی بعد از گذشت ۴ سال به فدراسیون تحویل داده شد، بیان کرد: سال ۱۳۹۶ بود که استارت خرید قایق‌ها زده شد و من به اتفاق آقای امینی رییس وقت فدراسیون سفری به چین داشتیم و قایق‌ها خریداری شد. آن

تبلیغات متنی