تهیه طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث

تهیه طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث

علی خضریان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: در قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، خودروها به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم بندی شده‌اند، در قانون مذکور چنانچه ارزش خودرو کمتر از نصف