فیل گرمازده صاحبش را کشت

فیل گرمازده صاحبش را کشت

به گزارش ایسنا، تصور افسران پلیس این است که این فیل از اینکه صاحبش او را وادار کرد در هوای گرم چوب کائوچو حمل کند، از او عصبانی شده است. این مزرعه در استان “فانگ انگا” در جنوب تایلند واقع است. فیل نر ۲۰ ساله که پوم‌پام صدایش می‌کردند صاحبش را کشت. به گفته افسران، این