افزایش ۵ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته

افزایش ۵ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز قاسم زاده، سخنگوی آب در نشست خبری گفت: با توجه به آمارهای منتهی به دیروز، ۱۶ درصد نسبت به بلند مدت کاهش بارندگی داشته‌ایم که البته نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است. عمده سامانه بارشی جنوب غرب کشور فعال بوده و یک پراکندگی نامتوازن را بارندگی کشور