نصب پنل‌های خورشیدی راهکاری چند منظوره در کنترل عرصه‌های بیابانی

نصب پنل‌های خورشیدی راهکاری چند منظوره در کنترل عرصه‌های بیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، فرسایش خاک و گسترش بیابان‌ها در کشور نگران کننده است و این امر در کنار کاهش منابع آبی کشور ما را با پدیده فرونشست زمین در استان‌های مختلف مواجه کرده است. نهادهای گوناگون به موضوع حفاظت از خاک و کاهش مصرف آب ورود کرده اند و این تلاش‌ها منجر به ابلاغ

سرعت گسترش بیابان در کشور نسبت به احیا ۳ برابر است

سرعت گسترش بیابان در کشور نسبت به احیا ۳ برابر است

به گزارش خبرنگار مهر، فرسایش خاک در کنار خشکسالی چالش بزرگ کشور است. گسترش بیابان که به یک میلیون هکتار در سال می‌رسد به دلیل از بین رفتن توانایی زایش خاک بوده و روش‌های غیراستاندارد شخم زدن زمین و کشت و کار غیراصولی زمینه این امر را فراهم کرده است. وحید جعفریان، مدیرکل دفتر امور

تبلیغات متنی