عربستان به فوتبال ایران تبریک گفت

عربستان به فوتبال ایران تبریک گفت

به گزارش ایسنا، ارتباط فوتبال ایران و عربستان بعد از مسائل بین دو کشور در اواسط دهه ۹۰ شمسی قطع شده بود و حتی دو کشور بازی‌های خود را در زمین بی‌طرف برگزار می‌کردند.  بعد از توافق سیاسی این دو کشور در هفته‌های اخیر، امیدواری‌ها نسبت به رفع مشکلات ایران و عربستان در ورزش هم

تبلیغات متنی