یک قطری رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال شد

یک قطری رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال شد

به گزارش ایسنا، با رای بیست و دومین کنگره فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) در مانیل، «شیخ سعود علی آل ثانی» به عنوان رئیس جدید فیبا برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ انتخاب شد. پیش از این ریاست فدراسیون جهانی بسکتبال را «هامانه نیانگ» بر عهده داشت. شیخ سعود علی آل ثانی در دوره قبل (از سال

تبلیغات متنی