جلیلی: فضای مجازی برای جبهه حق یک فرصت است

جلیلی: فضای مجازی برای جبهه حق یک فرصت است

به گزارش ایسنا، سعید جلیلی در دیدار با جمعی از جوانان، اظهار کرد: اگر ذهن شما جوانان درگیر یک مسئله مهم دینی، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی می‌شود، به سادگی از آن عبور نکنید و سعی کنید پاسخ صحیح را بیابید؛ نباید از مواجهه با سوالات و شبهات نگران شد، چرا که حق، قابل دفاع است.