به سرمایه‌های اجتماعی ورزش چوب حراج نزنیم!

به سرمایه‌های اجتماعی ورزش چوب حراج نزنیم!

تهران – ایسنا: به عنوان نمونه آنچه که در مجمع فدراسیون کشتی و در مقابل دیدگان بهت زده اعضای مجمع و دوربین‌های باز رسانه‌ها اتفاق افتاد، صرف نظر از جزئیات و دلایل آن، واقعا برای مدیریت و مدیران ورزش کشور اتفاق زیبنده و شایسته‌ای نیست. طبعا در حوزه‌های مدیریتی اصل اختلاف نظر یک اصل بدیهی

تبلیغات متنی