هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به بحران در اقتصاد جهانی

هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به بحران در اقتصاد جهانی

‌به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، کریستالینا جورجیوا، رئیس کل صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که جهان در آستانه تکه تکه شدن در حوزه ژئو اقتصادی است که می‌تواند آب سردی روی روند ضعیف بهبود اوضاع اقتصادی کنونی در جهان باشد. وی طی یک کنفرانس ویدئویی در مجمع اقتصادی بروکسل خواستار همکاری کشورها

تبلیغات متنی