مراقب گاز کلر شوینده ها باشید/خطر آسیب چشمی و ریوی

مراقب گاز کلر شوینده ها باشید/خطر آسیب چشمی و ریوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قانع، در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی می‌تواند از حوادث خانه تکانی پایان سال جلوگیری کند، گفت: سردسته آسیب‌های ممکن در حوادث خانه تکانی پایان سال، آسیب‌های استنشاقی ناشی از تولید گاز کلر است که هنگام کار با محلول‌های سفید کننده در مکان‌های بسته و گرم ایجاد می‌شود.

تبلیغات متنی