پایان حکومت خاندان کویتی بر شورای المپیک آسیا

پایان حکومت خاندان کویتی بر شورای المپیک آسیا

به گزارش ایسنا، انتخابات شورای المپیک آسیا تیرماه در بانکوک برگزار شد و در یک انتخابات جنجالی شیخ طلال برادر شیخ احمد فهد به عنوان رییس شورای المپیک آسیا انتخاب شد. کمیته بین المللی المپیک در مرداد  شیخ کویتی را بر کنار  و اعلام کرد، این انتخابات را به دلیل دخالت شیخ احمد قبول ندارد.

شیخ کویتی رییس شورای المپیک آسیا شد

شیخ کویتی رییس شورای المپیک آسیا شد

به گزارش ایسنا، مجمع انتخاباتی شورای المپیک آسیا به میزبانی تایلند در حال برگزاری است و در آن تکلیف ریاست شورای المپیک آسیا مشخص شد. برای ریاست بر این شورا حسین المسلم و شیخ طلال الفهد هر دو از کویت نامزد شده بودند که در نهایت شیخ طلال موفق شد با ۲۴ رای به عنوان