قالیباف: انقلاب اسلامی بر پایه مردم و ارزش های الهی استوار است

قالیباف: انقلاب اسلامی بر پایه مردم و ارزش های الهی استوار است

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در مراسم چهلمین روز شهادت سردار سیدرضی موسوی، بیان کرد: در تشییع جنازه شهید سلیمانی دیدیم که هم زمانی که یک قهرمان ملی بود همه مردم با هر سلیقه ای و با هر نگاهی سر تعظیم در مقابل شهید سلیمانی فرود آوردند. همین قهرمان ملی،