وقتی رسانه‌های رسمی و مجازی به روان کودکان حمله می‌کنند

وقتی رسانه‌های رسمی و مجازی به روان کودکان حمله می‌کنند

به گزارش ایسنا، در ماده ۱۹ پیمان‌نامه حقوق کودک آمده است که «کشورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی‌ یا روانی، صدمه یا آزار، بی‌توجهی یا رفتار توأم با سهل‌انگاری، سوءرفتار یا بهره‌کشی، از جمله سوءاستفاده جنسی، در

تبلیغات متنی