اولین قطار ترانزیتی روسیه-هند از مرز سرخس وارد کشور شد

اولین قطار ترانزیتی روسیه-هند از مرز سرخس وارد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید میعاد صالحی در حاشیه مراسم آغاز سیر اولین قطار ترانزیتی روسیه به هند اظهار داشت: امروز با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور دستور حرکت این قطار به صورت ویدئو کنفرانس از مرز سرخس به سمت بندر شهید رجایی صادر شد. وی افزود: مبدأ حرکت قطار ترانزیتی کانتینری ایستگاه

تبلیغات متنی