نسبت‌های سود فعالیت سال ۱۴۰۰ برخی صاحبان مشاغل تعیین شد

نسبت‌های سود فعالیت سال ۱۴۰۰ برخی صاحبان مشاغل تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، «سعید توتونچی» با اعلام خبر تعیین نسبت‌های سود فعالیت سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: با عنایت به تصمیمات جلسه برگزار شده در هجدهم خردادماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نمایندگان اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف تهران و