تبعات عدم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت/ زنگ خطر فرسودگی به صدا درآمد

تبعات عدم سرمایه‌گذاری در بخش صنعت/ زنگ خطر فرسودگی به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، تحقق رشد اقتصادی و پیشبرد روند توسعه کشور علاوه بر آنکه نیاز به صنعت‌گران و کارآفرینان آشنا به این حوزه داشته به همراهی بخش‌های مختلف مالی و پولی کشور نیز بستگی دارد. روند تخصیص منابع نیز با توجه به ساختار اقتصادی آن کشور که منابع تأمین مالی بر عهده بازار سرمایه

تبلیغات متنی