درخواست سازمان همکاری اسلامی از طالبان برای بازنگری در تصمیم ممنوعیت کار زنان

درخواست سازمان همکاری اسلامی از طالبان برای بازنگری در تصمیم ممنوعیت کار زنان

به گزارش ایسنا، به نقل از صدی البلد، در بیانیه سازمان همکاری اسلامی در این باره آمده است: پس از دستور وزارت اقتصاد طالبان به تمام سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی مبنی بر تعلیق کار کارمندان زن در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ در کابل تا اطلاع ثانوی، حقوق اولیه زنان افغان ضربه سخت دیگری خورد.

تبلیغات متنی