سهم ویژه «موسی» و «سلمان» از قانون بودجه/هنوز بودجه‌مان کافی نیست

سهم ویژه «موسی» و «سلمان» از قانون بودجه/هنوز بودجه‌مان کافی نیست

پیمان جبلی رییس صداوسیما در حاشیه یک مراسم درباره اینکه تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی چقدر می‌تواند بودجه سریال‌های جدید سیما را تامین کند و چقدر نیازمند کمک‌های مالی هستند به خبرنگار مهر بیان کرد: بودجه‌ای که دولت از طریق قانون بودجه در مجلس تصویب شده و دولت به ما اختصاص می‌دهد به همراه درآمدی که

تبلیغات متنی