استاندارد دوگانه غرب نسبت به مسائل جهان و ملت‌های آزادی‌بخش

استاندارد دوگانه غرب نسبت به مسائل جهان و ملت‌های آزادی‌بخش

حسین کنعانی مقدم در گفت وگو با ایسنا درباره رویکرد دوگانه غرب نسبت به رخداد تحولات جهانی و منطقه ای اظهار داشت: غرب به سرکردگی آمریکا استانداردهای دوگانه ای را در جهان برای خود تعریف کرده و ابزارهایی را به نام دموکراتیک ساخته اند و هر جایی که این ابزارها به نفعش باشد به عنوان

تبلیغات متنی