رای پرونده آذربایجان خودرو در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

رای پرونده آذربایجان خودرو در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

رسول کوهپایه زاده در گفت و گو با ایسنا درباره آخرین وضعیت “پرونده کثیرالشاکی آذربایجان خودرو” گفت: خوشبختانه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم دادگاه بدوی در خصوص میزان رد مال و محکومیت متهمان به پرداخت قیمت روز خودرو با جلب نظر کارشناسی را تایید کرد. وی افزود: متهمان در اعتراض به رای صادره

تبلیغات متنی