دولت مکلف به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی شد

دولت مکلف به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی شد

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بندهای الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۳ را تصویب کردند. بندالحاقی۱- دولت مکلف است به استناد مفاد ماده (۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که

تبلیغات متنی