چک‌های صیادی و کارت ملی هوشمند غیر قابل جعل هستند

چک‌های صیادی و کارت ملی هوشمند غیر قابل جعل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد اسحاقیان، معاون فنی و عضو هیأت عامل چاپخانه دولتی ایران درباره تاریخچه چاپخانه دولتی ایران گفت: چاپخانه دولتی ایران در سال ۱۲۸۵ با نام مطبعه مجلس در تهران تأسیس شد. این چاپخانه در آن زمان بیشتر به چاپ کتب مشغول بود. وی

تبلیغات متنی