بیش از ۱۰ برند دستمال‌کاغذی در کرمان تعطیل شد

بیش از ۱۰ برند دستمال‌کاغذی در کرمان تعطیل شد

محسن صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، تداخل تولید و توزیع را یکی از چالش‌های صنعت پخش استان و کشور ارزیابی کرد و ادامه داد: به دلیل ورود تولیدکنندگان به فعالیت‌های غیرتخصصی همانند توزیع، تولید در استان و کشور به صورت تمام‌وقت و موفق دنبال نمی‌شود. وی گفت: به عنوان مثال در استان کرمان به

بیش از ده ویژند دستمال‌کاغذی در کرمان تعطیل شدند

بیش از ده ویژند دستمال‌کاغذی در کرمان تعطیل شدند

محسن صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، تداخل تولید و توزیع را یکی از چالش‌های صنعت پخش استان و کشور ارزیابی کرد و ادامه داد: متأسفانه به دلیل ورود تولیدکنندگان به فعالیت‌های غیرتخصصی همانند توزیع، تولید در استان و کشور به صورت تمام‌وقت و موفق دنبال نمی‌شود. وی گفت: به عنوان مثال در استان کرمان

تبلیغات متنی