آیا درصد دروغ گفتن مردان بیش‌ تر است یا زنان ؟

آیا درصد دروغ گفتن مردان بیش‌ تر است یا زنان ؟

مردان بیشتر دروغ می‌گویند یا زنان؟ به گزارش صدای فارس ، اکثریت مردم1۲ تا 8 بار در روز دروغ می‌گویند. حالا فکر کنید مردها معمولا در قرارهای کاری جدیدشان برای جلب اطمینان افراد از چه راهکاری استفاده می‌کنند. این راه‌کار چیزی نیست جز دروغ گفتن؛ محققین بر این باورند که این عمل نه‌تنها در قرارهای

تبلیغات متنی