درخواست بیماران ضایعه نخاعی غرب کشور از رئیس جمهور

درخواست بیماران ضایعه نخاعی غرب کشور از رئیس جمهور

خبرگزاری مهر، استان‌ها: موضوع بازگرداندن بیمارستان بهشتی به بهزیستی و راه اندازی مجدد واحدها و بخش‌های مربوطه به جامعه هدف این سازمان، داستان تازه ای نیست اما هنوز هم چون گره‌ای باز نشده باقی مانده است. چندی پیش در قالب پرونده، خبرگزاری مهر به بررسی مصائب بیماران ضایعه نخاعی غرب کشور پرداخت، روندی که نیازمند

تبلیغات متنی