مجوز احیای دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان دریافت شد

مجوز احیای دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان دریافت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد محمدی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس نامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استناد بر رای صادره در دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با احیای دانشکده پرستاری این دانشگاه موافقت به عمل آمده است.

تبلیغات متنی